Trine Lindheim er billedkunstner, hun har kunstutdanning fra Kunstakademiet i Trondheim og Statens Kunstakademi. Trine jobber blant annet med grafikk som tresnitt og dyptrykk. Tema og motiver som går igjen er mennesker og natur, menneskers forhold til hverandre og til naturen.

 "Frodighet og forenkling er stikkord for et mangfold av stiler og teknikker, der kunstneren utnytter materialer og naturlige prosesser på sin egen måte. Det dreier seg om tresnitt, maleri, originale dyptrykk og ulike objekter. Stilmessig forenkling og nærhet til materialer og prosesser er særlig slående i tresnittene. Bilder og gjenstander gir mening uten fasit, og de er visuelt tiltalende – i pakt med naturens egen estetikk". Utdrag fra dr.art. Frank Høifødts essay om Trine Lindheims kunst.

Trine har hatt en rekke separat- og kollektivutstillinger i Norge, og hun har deltatt på internasjonale grafikkbiennaler. Hun har gjort utsmykning på Teie skole og er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet i Oslo, Norsk Kulturråd og Regjeringsbygget. Trine Lindheim har også laget verk som du kan finne i Kunst i Skolens vandreutstilling KunstLab.

www.trinelindheim.no