Siw Lurås bor og arbeider i Oslo med både grafikk og maleri. Hun har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og kunstindustriskole og Gøteborgs universitet. I lange perioder har hun oppholdt seg i London, Roma og Paris, noe som har hatt stor betydning for hennes kunstuttrykk. Hun er kjent fra mange separat- og gruppeutstillinger i både inn og utland. Hennes verker er kjøpt inn av bla a Nationalmuseet i Stockholm og Universitetet i Oslo. I 2004 fikk hun prisen for beste grafiske arbeid, Statens Kunstutstilling, Oslo.Hennes kunst har et modernistisk uttrykk, gjerne med enkle former som beveger seg på ulike måter i bildeflaten. Bildene innbyr betrakteren til å komme nært og filosofere over det abstrakte og åpne innholdet.

www.siwluras.com