Christian Montarou er født i Frankrike i 1948 og tok utdannelse som billedhugger der. I Norge har han utdannelse fra Statens Kunstakademi og Statens lærerskole i forming. Han eksperimenterer innen flere teknikker og uttrykksformer, har en fargeglad og leken stil - og har vært aktiv med mange separat- og gruppeutstillinger, blant annet flere ganger på Høstutstillingen. Han har hatt flere oppdrag med kunstprosjekter og kunsten hans er innkjøpt til flere offentlige samlinger.

På Luhr skole i Lørenskog har han verket: "De syv underverker ”Å se, høre, berøre, lukte, smake, le og gråte, ha venner”. På kommunes nettside står følgende om prosjektet: "I kunstprosjektene rettet mot barn er han opptatt av at kunsten kan brukes aktivt til å stimulere barna kognitivt ved at de gjenkjenner enkelte motiver og ved å stimulere fantasien". Se mer på lorenskog.kommune.no

kunstnerforbundet.no/kunstnere/christian-montarou
facebook.com/christian.montarou