Dag Rødsand “uten tittel”

Dag Rødsand (1943-1995) ble født i Svolvær, og tilhører kretsen av nord-norske grafikere som begynte å gjøre seg gjeldende mot slutten av 60-årene. Billedspråket hans er figurativt, men fra først av kunne den robuste og noe flimrende koloritten, detaljmylderet og den bevegede linjeføringen gi et tilnærmet psykedelisk preg. Til tross for at R. hovedsakelig arbeidet i Svolvær og derfor befant seg nær den naturen som utgjorde hans viktigste motiv, bar bildene mer preg av assosiasjoner og erindringer enn av direkte observasjon. 

Kilde: Sørensen, Gunnar. (2014, 20. november). Dag Rødsand. I Norsk kunstnerleksikon. Hentet 6. november 2019 fra https://nkl.snl.no/Dag_R 

Serigrafiet har ingen tittel, men er antagelig et motiv hentet fra et fjellmassiv på Autvågøy i Lofoten, med fjelltoppen Rulten som et yndet motiv for både kunstnere og fotografer. Kunst i Skolen kjøpte inn et delopplag av dette trykket i 1978.