Tor Lindrupsen bor og arbeider i Fredrikstad. Han er utdannet ved Statens håndverks og kunstindustriskole i Oslo. Han arbeider med flere kunstuttrykk. Ved siden av grafikk er han også kjent som skulptør og illustratør. Tor Lindrupsen har hatt mange store utsmykningsoppdrag, og allsidigheten spenner fra altertavler til skulpturer i veianlegg. Han arbeider både i et figurativt og et mer abstrakt formspråk og håper at hans kunst vil åpne for refleksjon og nye tanker hos betrakteren.

www.lindrupsen.no