Mona Grønstad jobber med maleri, grafikk ,tegning og kunst i landskapet. Mest kjent er hun for sine store akvareller. Tematisk dreier arbeidene hun viser i Kunst i Skolen seg rundt mennesker og dyrs forhold, eller mangel på forhold, til hverandre og naturen. Hvordan den påvirker oss og hvordan vi over tid har fjernet oss fra den. For noen kan det være forbundet med frykt å bevege seg ut i skogen, mens det for andre gir en frihetsfølelse .

Mona har deltatt flere ganger på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og er blant annet innkjøpt av Johan Stray Stiftelse og Sogn og Fjordane kunstmuseum. Hun har mottatt en rekke stipender og er aktiv med utstillinger og ulike prosjekter. For Kunst i Skolen har hun arrangert flere akvarellkurs.

https://www.monart.no